Okiem prawnika

Okiem Prawnika to cykl artykułów tworzony w ramach współpracy Stowarzyszenia z AKW LAW doradztwo prawne Aleksandra Kurowska-Wójcik.

Naszym celem jest dostarczanie  wiedzy prawniczej dla rodziców, zwykle ojców zmuszonych do walki sądowej o rodzinę.  Poruszane będą następujące kwestie :

 

alimenty– jak wygląda postępowanie przed Sądem, jak zbierać dowody potrzebne do wykazania zarówno możliwości zarobkowych jak i usprawiedliwionych potrzeb małoletniego, kiedy można wnosić i jak o uchylenie/zmianę obowiązku alimentacyjnego, jak w postępowaniu, w przypadku gdy ojciec jest pozwanym bronić się przed nadmiernym żądaniem pozwu, opis najczęściej popełnionych błędów przez ojców w postępowaniu alimentacyjnym, jak zawierać ewentualną ugodę i kiedy taka ugoda jest korzystna, monitorowanie propozycji zmian prawnych w przedmiocie alimentów, postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia- opis instytucji, jak składać zażalenie etc., jak sporządzić wniosek o udzielenie zabezpieczenia by został uwzględniony

kontakty z dzieckiem– jak wygląda postępowanie przed Sądem, kiedy można wnosić o uregulowanie/zmianę kontaktów z dzieckiem i jak formułować skutecznie taki wniosek, w jaki sposób można uregulować kontakty z dzieckiem by były one optymalne dla dziecka, ojca i matki (w zależności od wieku, stopnia rozwoju i więzi dziecka a także w zależności od m.in. trybu życia ojca-np. pracy, jego miejsca zamieszkania i możliwości finansowych), jak postępować w przypadku gdy np. matka dziecka nie realizuje kontaktów zgodnie z postanowieniem Sądu, jakie są możliwości prawne egzekwowania prawomocnych postanowień w przedmiocie kontaktów ojca z dzieckiem,
władza rodzicielska i miejsce pobytu dziecka– jak wygląda postępowanie przed Sądem, jak regulować kwestie władzy rodzicielskiej w przypadku np. rozwodu lub w przypadku dzieci pozamałżeńskich, kiedy jest możliwe pozbawienie/ograniczenie władzy rodzicielskiej- i jak skutecznie dochodzić swoich praw w takim postępowaniu, bardzo często pojawiające się kwestie związane np. ze zmianą miejsca pobytu dziecka na zagraniczny,
rozwód– tutaj jak postępowanie rozwodowe może przełożyć się na kwestie alimentów, kontaktów z dzieckiem, władze rodzicielską, niebieska karta- procedura, jak się bronić przed zarzutami znęcania psychicznego i fizycznego, czemu aktywna postawa dowodowa w postępowaniu rozwodowym jest istotna,
przestępstwo niealimentacji– opis najnowszych zmian w kk, jak się bronić w ewentualnym postępowaniu, jak negocjować kwestie ewentualnej kary w tzw. trybach konsensualnych etc.
dobra osobiste – jak konstruować pozew, jak bronić się przed żądaniem pozwu, jak wygląda postępowanie sądowe, koszty postępowania, jak oceniać szanse powodzenia w postępowaniu- tj. kiedy możemy mieć do czynienia z naruszeniem dóbr
składanie fałszywych zeznań/zniesławienie – jak składać zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, jakie są konsekwencje złożenia takiego zawiadomienia, jak
należy się odwołać od np. postanowienia o odmowie wszczęcia lub umorzeniu, jak pozyskiwać dowody

 

Wszelkie treści prezentowane w cyklu „Okiem prawnika” mają charakter jedynie informacyjny, i stanowią wyłącznie odzwierciedlenie poglądów Autorki, nie mogą być traktowane jako porada prawna lub opinia prawna. Autorka ani Stowarzyszenie nie odpowiadają za jakiekolwiek szkody wynikające z zastosowania się lub braku zastosowania się do tych treści. Autorka zastrzega sobie prawo do zmiany tekstów oraz poglądów wyrażonych w zakładce, w szczególności w przypadku zmiany prawa lub praktyki orzeczniczej sądów.

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Drukuj
  • email
  • Tumblr
  • Twitter
  • Wykop