Stowarzyszenie Dla Dobra Dziecka Organizacją Pożytku Publicznego

Z przyjemnością informujemy, iż nasze starania o uzyskanie Statusu Organizacji Pożytku Publicznego odniosły pozytywny skutek. Sąd Rejonowy  postanowieniem z dnia 30.11.2016 roku przyznał Stowarzyszeniu Dla Dobra Dziecka (DDD) status Organizacji Pożytku Publicznego i dokonał odpowiedniego wpisu w KRS.

Posiadanie statusu OPP daje dużą szansę na rozwój działalności naszego Stowarzyszenia. Jest również wyrazem zaufania i docenienia dotychczasowych działań. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych będą mogli od stycznia 2017 roku w trybie określonym w odrębnych przepisach przekazywać na rzecz DDD 1% podatku obliczonego zgodnie z odrębnymi przepisami.
Lecz to nie wszystkie przywileje posiadania statusu OPP. To również zwolnienie od podatków: dochodowego od osób prawnych, od nieruchomości, od czynności cywilnoprawnych; oraz zwolnienie od opłat skarbowych i sądowych.
Nie mniej ważnym przywilejem  jest również prawo do nieodpłatnego informowania o naszych działaniach poprzez jednostki publicznej radiofonii i telewizji.
Posiadanie statusu OPP to również obowiązki, a w szczególności obowiązek sprawozdawczości, aby wszyscy zainteresowani mogli uzyskać informacje, na co wydane zostały pieniądze przekazywane przez darczyńców. Na obowiązki te składa się publikowanie i składanie w Departamencie Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dorocznego sprawozdania finansowego i merytorycznego, które od 2011 r. składa się na specjalnych formularzach określających ściśle ich zawartość.  W związku powyższym instytucja ta ma również prawo do przeprowadzania kontroli.status-opp-ddd

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Drukuj
  • email
  • Tumblr
  • Twitter
  • Wykop

Komentarze są wyłączone