Sądy nie znają prawa ?

Nowelizacja KRiO z 2015r nie jest znana sędziom.

Prezes Sądu Rejonowego w Zawierciu – sędzia Paweł Cisowski nie zna prawa i nie zauważył nowelizacji Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego z roku 2015 (Dz.U. 2015 poz. 1062)

Panu Prezesowi przypominamy aktualne brzmienie § 2.art 107 KRiO

Art 107 KRiO
§ 2. W braku porozumienia, o którym mowa w § 1, sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia.

Zdaniem Prezesa Sądu – sędziego Pawła Cisowskiego – warunkiem ustanowienia opieki naprzemiennej jest porozumienie rodzicielskie – jeszcze raz gratulujemy Pan Prezesowi nieznajomości Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.

Autor wpisu: Daniel Guga

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Drukuj
  • email
  • Tumblr
  • Twitter
  • Wykop

Komentarze są wyłączone