sąd rozstrzygnie, że dziecko będzie mieszkało naprzemiennie u każdego z rodziców

Zapoznaliśmy się z odpowiedz na interpelację nr 1517  w sprawie rezolucji 2079 (2015) Rady Europy z 8 kwietnia 2016 przygotowaną przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – Marcina Warchoła.

„Konstrukcja znowelizowanego art. 58 k.r.o. wskazuje, że w pierwszej kolejności to sami rodzice powinni decydować o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie (separacji) lub na wypadek rozłączenia. W sytuacji, gdy takiego porozumienia nie da się osiągnąć, mając na względzie prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, sąd i tak rozstrzygnie o sposobie wspólnego wykonywania władzy, skutkiem czego dziecko będzie mieszkało (naprzemiennie) u każdego z rodziców w okresach wskazanych w orzeczeniu.”

Przepisy art. 58 i 107 k.r.o., w stosunku do ich brzmienia sprzed nowelizacji, wzmacniają podstawowy element życia rodzinnego jakim jest obcowanie rodziców z dziećmi (zobacz m.in. orzeczenie ETPC: A. Schultz i M Schultz przeciwko Polsce z dnia 8 stycznia 2002 r.,50510/99, LEX nr 50239), a poprzez zastosowanie klauzuli dobra dziecka de facto ograniczają wyjątki do przypadków nadużyć wobec dzieci, ich zaniedbywania, czy też stosowania wobec nich przemocy ( zob. pkt 5.5 Uchwały).”

Opracował Daniel Guga

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Drukuj
  • email
  • Tumblr
  • Twitter
  • Wykop

Komentarze są wyłączone